We invite you for a tea with lemon!

Bees & Honey
ul. Genewska 29
03-940 Warszawa

If you want to send us a brief, click here.

Company’s data:

Bees & Honey 360 Sp. z o.o.
ul. Genewska 29
03-940 Warszawa
NIP: 1132992619
KRS: 0000769805
REGON: 382455871
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

You will find us
in Saska Kępa.
See how close:

Ta strona korzysta z cookies. Kontynuując, zgadzasz się na używanie ciasteczek oraz przyjmujesz do wiadomości, że stronę chroni prawo autorskie © i że wszelkie prawa do jej elementów są zastrzeżone.